Pallotti-Hostel

Kontakt

Wiadomości prosimy kierować bezpośrednio na adres e-mail:

info(at)pallotti-hostel.pl

lub listownie na adres:
Administrator "Pallotti-Hostel"
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa