Pallotti-Hostel

Niedziela misyjna

 

"Spośród wszystkich dzieł najbardziej umiłowanym dziełem dla Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest troska o rozwój misji zewnętrznych."

Słowa te wypowiedziane przez Św. Wincentego Pallottiego ukazują jak wielkim pragnieniem było dla niego by Pallotyni w dziele misyjnym ściśle współpracowali z wiernymi Kościoła, tworząc jedną rodzinę misyjną. 21 października obchodzony jest Światowy Dzień Misyjny, zwany też Niedzielą Misyjną. Księża Pallotyni to nie tylko duszpasterze posługujący w parafiach, znajdujących się w całej Polsce. Pallotyni to także ludzie, którzy tworzą wielkie dzieło misyjne. To ludzie, którzy dzielą  się swoją wiarą, słowami, obecnością i świadectwem życia w krajach, gdzie jest to bardzo potrzebne. Utworzony prze Pallotynów Pallotyński Sekretariat Misyjny oraz POMOST – Sekretariat ds. Ewangelizacji Wschodu ma za zadanie troskę o misjonarzy rozsianych po całym świecie i ludzi, wśród których pracują oraz zachęcanie osób świeckich do wspierania dzieła misyjnego modlitwą, ofiarą własnych cierpień oraz pomocą materialną. W skład Sekretariatu Misyjnego wchodzi wiele działów, troszczących się o rozwój pallotyńskich misji. Jednym z nich jest sekcja, która koordynuje dzieło Pallotyńskiej Adopcji Serca. Przez pośrednictwo Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego ponad 5 tys. osieroconych dzieci afrykańskich uzyskało pomoc od adopcyjnych rodziców. Adopcja Serca tworzy więzi duchowe i niesie materialną odpowiedzialność za rozwój dziecka. Ta pomoc adopcyjna, na dzień dzisiejszy wynosi miesięcznie – 16 euro. Afryka, nazywana tez Czarnym Lądem to niestety kontynent, gdzie tysiące ludzi cierpi z powodu biedy i niedożywienia. Opieka medyczna jest często niewystarczająca, a nieodpowiednie warunki higieniczne i brak dostępu do czystej wody powodują wzrost zachorowań i dużą śmiertelność- szczególnie wśród dzieci. Brakuje nie tylko czystej wody, ale także leków(szczepionek), środków opatrunkowych i środków czystości. Ludzie często śpią w zimnych pomieszczeniach na brudnych i zimnych podłogach. Być może trudno jest to sobie wyobrazić ludziom, którzy mają dach nad głową, rodzinę, poczucie bezpieczeństwa. Ale takie są realia życia ogromnej liczby ludności afrykańskiej. Z pomocą tym ludziom przychodzą m.in. pallotyńscy misjonarze, którzy niosą dobrą nowinę najbardziej potrzebującym. Być misjonarzem to nie tylko pracować w dalekim kraju, być misjonarzem może każdy z nas włączając się w wielkie dzieło misyjne Kościoła, wnosząc swój wkład poprzez:

Patronat Misyjny - to konkretna i stała pomoc duchowa i materialna, polegająca na: ofiarowaniu za misje i misjonarza, w miarę swoich możliwości, Mszy św., codziennej modlitwy, różańca lub innych darów duchowych. Tworzenie zaplecza modlitewnego w kraju rodzinnym jest niezmiernie ważne dla misjonarzy. Każdy z  nich potrzebuje modlitwy, która jest niezawodnym środkiem do wypraszania łask Bożych potrzebnych w sprawowaniu posługi duszpasterskiej.

Adopcja Serca jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej.
Głównym celem Adopcji Serca jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia. Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia i Brazylia – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca otoczysz troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione środków do godnego życia.

 

 

Więcej o Pallotyńskiej Adopcji Serca…

♥ obejmuje podopiecznych z Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Zambii i Brazylii

♥ angażują się w nią osoby samotne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, firmy, grupy osób, klasy szkolne a nawet całe szkoły; otrzymują oni podstawowe informacje o dziecku oraz jego zdjęcie; możliwa jest łączność korespondencyjna z podopiecznym

♥ polega na comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 16 EUR (w tym 1 EUR na koszty administracyjne) lub jej równowartości w złotówkach

♥ każdego miesiąca Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów w Warszawie przekazuje tę kwotę pallotyńskim misjonarzom w krajach misyjnych, którzy pomagają konkretnemu dziecku opłacając jego szkołę, finansują zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych leków i wszystkiego, co w danym momencie jest niezbędne dla konkretnego dziecka

Pallotyńska Adopcja Serca to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach Księża Pallotyni. Zapoznają się oni z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrzebujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne oraz te najuboższe z rodzin wielodzietnych. Później wraz z komitetem parafialnym dokładnie sprawdzają oni warunki życia danego dziecka oraz to, czy osoba zajmująca się opieką nad dzieckiem posyła je do szkoły, czy otrzymywaną pomoc wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem. Adopcją Serca objęte są dzieci do18 roku życia lub do 21 roku życia, jeśli się uczą. Rodzina adopcyjna z Polski, przy wyborze dziecka może określić jego płeć i wiek.

CO CZWARTE Z 2 MILIARDÓW DZIECI NA ŚWIECIE ŻYJE W SKRAJNEJ NĘDZY
Za 16 EUR miesięcznie TAKŻE TY możesz zapewnić dziecku
wykształcenie i godne życie.

Oto strony internetowe, z których możesz dowiedzieć się czegoś więcej:

www.sekretariat-misyjny.pl

www.salvatti.pl

 

Pallotyński Sekretariat
ul. Skaryszewska 12
skr. poczt. 255
03-802 Warszawa tel. 022/771 51 65; 771 51 19
tel. 22/ 77 15 167, 77 15 66, 77 15 119                                                
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Konto bankowe: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

 

Pallotyńska Fundacja Misyjna SALVATTI.PL
ul. Wilcza 8; 05-091 Ząbki
tel. 022/ 771 51 65; 771 51 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bank PKO BP SA
nr 65 1020 1042 0000 8602 0187 3256

 

 

Opracowanie:

Renata Wieczorkowska

Marta Michalska