Pallotti-Hostel

Dzień Kobiet z Arcybiskupem

W Dzień Kobiet abp Henryk Hoser spotkał się ze studentami pallotyńskiego akademika Pallotti-Hostel w Warszawie. W konferencji Arcybiskup przedstawił chrześcijańskie spojrzenie na kobietę oraz zachęcał młodych do nie uleganiu współczesnym błędom antropologicznym.

Punktem wyjścia do nakreślenia teologii kobiety była prezentacja fresku Stworzenia Adama Michała Archanioła z Kaplicy Sykstyńskiej. Arcybiskup zwrócił uwagę na miejsce kobiety w kompozycji całego dzieła: jej usytuowanie względem Boga, odniesienie do mężczyzny oraz na obecność wśród postaci dziecka. Jego zdaniem Michał Anioł przedstawił kobietę jako tę, która pośredniczy w stwarzaniu w człowieka. Kobieta na fresku spogląda na Adama, co zawiera istotną filozoficzną i teologiczna treść, że kobietę można zrozumieć jedynie w relacji do mężczyzny.

Ks. Hoser podkreślał również mocno fizyczne oraz psychiczne różnice między mężczyzną i kobietą, które nie powinny być traktowane jako przeszkoda do budowania jedności małżeńskiej, ale służyć do wzajemnego obdarowywania się mężczyzny i kobiety. Ideologia gender polega - daniem Arcybiskupa - właśnie na negowaniu tych różnic, co skutkuje wyrządzaniem krzywdy zarówno mężczyźnie jak i kobiecie oraz prowadzi jedynie do maskulinizacji kobiet oraz feminizacji mężczyzn.

Żegnając się z młodzieżą, ks. Arcybiskup zachęcał do prowadzenia odważnego dialogu z tymi, którzy nie uznają chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka oraz wręczył wszystkim obecnym na spotkaniu kobietom pamiątkową książkę.

Akademik Pallotti-Hostel funkcjonuje w Warszawie od 2009 roku. Mieszka w nim pięćdziesięciu studentów z kraju oraz zagranicy, którzy studiują na kilkunastu warszawskich wyższych uczelniach.