Pallotti-Hostel

Konferencja "Ratujmy życie - wspierajmy rodzicielstwo"

Serdecznie zapraszamy na całodniową Konferencję "Ratujmy życie- wspierajmy rodzicielstwo", która odbędzie dnia 21 marca 2012 roku w Szpitalu im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie.


Wydarzenie to jest częścią II Kongresu Demograficznego oraz Tygodnia dla Życia. Konferencja jest współorganizowana przez Rządową Radę Ludnościową, Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Okręgową Izbę Lekarską oraz Szpital im. Świętej Rodziny. Wśród prelegentów znajdą się reprezentanci zawodów medycznych, demografowie oraz etycy. Tematyka konferencji będzie dotyczyła rodziny i rodzicielstwa, planów prokreacyjnych młodych Polek, postawy wobec płodności, wzrostu liczby cesarskich cięć, kryzysu demograficznego, ochrony życia poczętego, a także wsparcia rodzicielstwa poprzez nowe standardy opieki podczas porodu, diagnostyki płodności i leczenia niepłodności. Konferencja zostanie podsumowana propozycją programu zdrowotnego 'Rodzicielstwo zdrowe od początku'.

Pobierz: Zaproszenie na Konferencję, Program Konferencji